Erika Rönnholm, Affärsstöd

”Som anställd får man stort förtroende och eget ansvar”

På SSC:s säljkontor jobbar Erika Rönnholm som affärsstöd. Hennes huvudsakliga arbetsuppgift är att kalkylera och göra färdiga anbud som säljarna sedan tar vidare till kund. På cirka 30 procent av sin tid arbetar Erika som kvalitet- och miljösamordnare där uppgiften är att vara kontaktperson både internt och externt vad gäller kvalitet och miljöfrågor inom hela SSC Group.

 

Vad tycker du är positivt med att arbeta på SSC?

Det är en arbetsplats med en otroligt bra sammanhållning i personalstyrkan, även mellan avdelningarna har vi känslan av att vi alla är ett team. Som anställd får man stort förtroende och eget ansvar. Nya idéer är välkomna och det finns ett genomgående driv att göra ett bra jobb och leverera produkter med bra kvalitet, berättar hon.

Erika Rönnholm