Menyknapp
Menyknapp
 

Innerdörrar

7662AD2_besk-webb
SSC är en av Skandinaviens ledande tillverkare av innerdörrar. Och med ledande menar vi inte enbart produktionsvolymen.

Produktutveckling och produktionskapacitet

7662AC7-helsida_nywebb

SSC har i många år bedrivit forskning för att hitta bättre och kostnadseffektivare material och metoder för våra dörrar och dörrtillverkning. Delar av denna forskning har vi bedrivit själva, och delar i samarbete med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Industriellt Utvecklingscentrum, Trätek och Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Vi har också tillsammans med Kriminalvården utvecklat en förstärkt, träbaserad celldörr som ger en behaglig miljö både ur funktions- och designsynpunkt.

Resultaten av forskning och provning kommer alla våra kunder till del, oavsett om det handlar om avancerade röntgendörrar eller vanliga, men ovanligt tysta, standarddörrar. Det senaste tillskottet är vår nya omvårdnadsdörr. Den löser problemet med en inåtgående dörr som även måste kunna öppnas utåt vid en nödsituation.

 
 
http://www.sscgroup.se/