Menyknapp
Menyknapp
 

Fönster

642576_3_rev_nywebb
SSC är en ledande tillverkare och leverantör av fönster till objektsmarknaden. Både special- och standardfönster för bostäder och offentliga byggnader, för såväl nybyggnationer som för ROT-objekt.

Utmärkande är vår flexibilitet gällande allt från ovanliga kvalitetskrav och speciella träslag till svåra utföranden. Ofta agerar vi bollplank, t ex gentemot arkitekter, för att hitta de mest högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningarna.

Vi erbjuder kvalitetsfönster för de flesta behov vad gäller prestanda och funktion.

P-märkning kvalitetssäkrar våra fönster. Inom varje fönsterserie finns möjlighet att kombinera fasta och öppningsbara fönster med t ex fönsterdörrar, fasadglas och fyllningar i många olika former.

Fönsterserie EA

Fönsterserie EA består av sidohängda trä/aluminium fönster och fönsterdörrar. Fönsterdörrar finns både som inåtgående och utåtgående. De båda öppningssätten kan kombineras inom samma objekt, inåtgående och fasta fönster kan kombineras i samma karm.

Den kopplade konstruktionen ger goda ljud- och värmeisolerande egenskaper. Enkla bågar används vanligtvis till stora glasfasader eller i öppningsbart utförande när fönsterputsning vill minimeras.

 

OBS! Värdena nedan är min/max-värden och kan inte alltid kombineras. Kontakta oss för mer information.

Utförande Produkt U-värde
Min värde
Brand
Max värde
Ljud
Max värde
Inåtgående fönster 2+1 Ljud EA KFIL 0,8 EI30 Rw 46dB
Kipp-Dreh fönster 2+1 Ljud EA KFIL KD 0,8 EI30 Rw 46dB
Inåtgående fönster 3-glas EA EFI 1,0 EI30 Rw 42dB
Kipp-Dreh fönster 3-glas EA EFI KD 1,0 EI30 Rw 42dB
Fast fönster 3-glas Ljud EA FFL 0,9 EI30 Rw 44dB
Utåtgående fönsterdörr 2+1 EA KDU 0,9 EI30 Rw 43dB
Inåtgående fönsterdörr 2+1 Ljud EA KDIL 0,9 EI30 Rw 46dB
Kipp-Dreh fönsterdörr 2+1 Ljud EA KDIL KD 0,9 EI30 Rw 46dB
Inåtgående fönsterdörr 3-glas EA EDI 1,0 EI30 Rw 41dB
Kipp-Dreh fönsterdörr 3-glas EA EDI KD 1,0 EI30 Rw 41dB
Utåtgående fönsterdörr 3-glas EA EDU 0,9 EI30 Rw 41dB

 

 
 
http://www.sscgroup.se/