Menyknapp
Menyknapp
 

Organisation

Allt under ett tak – försäljning och rådgivande spetskunskaper i vårt kompetenscenter SSC Skellefteå AB. Hypermodern, specialiserad tillverkningsteknik i våra 8 fabriker. Kvalitetshöjande, tids- och kostnadsoptimerande montage genom vårt numera renodlade montagebolag (vi har utfört montage ända sedan starten 1959). Aldrig något som faller mellan stolarna, aldrig några fördyrande mellanhänder. Alltid ett helhetsgrepp med högsta möjliga servicegrad. Det är de här fördelarna som vår affärs- och organisationsmodell ger dig som kund.

 

Organisationsbild_2014_Hus_SE

 
http://www.sscgroup.se/