Menyknapp
Menyknapp
 

Mission och kundlöfte

Vision

SSC ska uppfattas som den ledande leverantören av kundanpassade snickerier i Norden.

Mission

SSC ska ge kunder möjlighet att skapa unika miljöer i trä, som är lite utöver det vanliga.

Kundlöfte

SSC ska erbjuda ett brett sortiment av snickeriprodukter och tillhandahålla tjänster som gör våra kunders arbete enklare, snabbare och slutresultatet bättre.

Varumärket är ett löfte

Många av de traditionella konkurrensmedlen hos dagens företag minskar i betydelse. Varor och tjänster blir allt mera lika i funktion, teknik och design. När konkurrensen om marknadspositioner hårdnar, blir därför andra konkurrensmedel avgörande. Bilden och uppfattningen om produkten och företaget, dess personlighet, känslan m.m. blir allt mer tungan på vågen för att vinna kundens förtroende och få affärer. Företaget och dess varumärke måste stå för något mer. Varumärket måste förmedla ett löfte som skiljer ut företaget från mängden.

SSC:s varumärke är inget undantag. Det utgör också ett löfte gentemot marknaden. Vad ingår då i vårt löfte? En mängd saker. Löftet ska svara upp mot våra kunders förväntningar när det gäller allt från beteende, tjänster, produkter, kunskap, kvalitet till etik och moral. Löftet måste alltså finnas med i allt vi gör.

Mannheimer-Swartling-4_nywebb
 
http://www.sscgroup.se/