Menyknapp
Menyknapp
 

Företagsfakta

Skandinaviens bredaste snickerileverantör.
Och vassaste objektspecialist.

Frågar du våra kunder varför just SSC är Skandinaviens ledande leverantör av snickeriprodukter och specialsnickerier, får du förmodligen många olika svar.

Och det är inte att undra på.

Erfaret kompetenscenter

Som objektspecialist består SSC dels av ett flertal specialiserade fabriker, dels vårt montagebolag SSC Entreprenad samt säljbolaget som samlande kompetenscenter. Tillsammans har vi en kombination av erfarenhet, spetskompetens, kapacitet och konkurrenskraft som ger oss unika möjligheter att förverkliga vitt skilda och mycket specifika önskemål; Från mindre produktanpassningar till specialprojekt. Från spännande ROT-projekt till banbrytande nyproduktioner.

643702_1_nywebb

Omtalade projekt

Förutom produktbredden är det i första hand två saker som gjort SSC känt. Den ena är raden av förtroenden att få vara med och förverkliga många av de mest omtalade och prestigefyllda projekten både i Sverige och i Europa. Den andra är en erkänd förmåga att hantera mycket stora projekt. Speciellt glädjande bekräftelser är när framstående arkitekter anförtror oss rollen som bollplank redan i idéstadiet.

Gränsöverskridande ansvars- och helhetsåtagande

Viktig del av objektspecialistrollen är vår unika förmåga att koordinera projekten både internt mellan exempelvis kalkylfunktioner, fabriker och montage – liksom externt gentemot allt från transportörer till huvud- och underentreprenörer. Den här förmågan att få alla pusselbitar på plats är också en viktig del i våra exportframgångar. Idag finns våra viktigaste och största exportmarknader både i Norden och övriga Europa samt Japan.

Teknik, tradition och miljötänkande

En viktig anledning till att vi står starka är vår satsning på modern teknik. Där marknaden inte kunnat erbjuda tillräckligt bra lösningar, har vi i många fall utvecklat vår egen produktionsteknik och t o m våra egna maskiner. Ändå kommer materialkänslan och hantverkstraditionen alltid att vara grunden för vår verksamhet. Även om den ekonomiska verkligheten kräver ständig effektivisering är det viktigt för oss att bevara dessa kvaliteter i varje utvecklingssteg. Trä är ett levande material som inte kan hanteras med samma okänsliga automatik som t ex metaller eller plaster.

Miljöfrågorna ligger oss också varmt om hjärtat. Självklart för att vi värnar om en miljövänlig tillverkning, men också för att vi är övertygade om att det är först när vi producerar i harmoni med naturen som vi kan nå långsiktig lönsamhet. Vår storlek och våra samordningsfördelar gör det också praktiskt möjligt att räkna hem miljöanpassade investeringar.

 
http://www.sscgroup.se/