Menyknapp
Menyknapp
 

Om SSC

Vi på SSC Group är Nordens ledande snickerileverantör och objektspecialist. Vi har funnits sedan 1959 och har idag ett brett utbud av produkter och tjänster som möjliggör att skapa unika miljöer i trä. Vår affärsmodell innefattar hela kedjan från rådgivning och försäljning till produktion och montage. Det gör att vi utan fördyrande mellanhänder kan ta ett helhetsansvar med hög servicegrad och värdefull samordningskompetens. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla dessa mervärden och positionen som objektspecialist på den nordiska marknaden.

Snickeri- och objektspecialist genom decennier

1959 grundades SSC, Skellefteå Snickericentral, genom att flera snickerier i framförallt Norr- och Västerbotten slöt sig samman, för på så sätt uppnå en större samlad konkurrenskraft. Samverkanstanken är fortfarande idag unik och bärande i företaget.

Samma år drabbades Luleå Stadshotell av en förödande brand som totalförstörde de tre översta våningarna. Snickerierna och inredningarna som krävdes för återuppbyggnaden blev SSC:s första riktigt stora order.

1960-talet var det stora miljonprogrammets decennium i Sverige med ett bostadsbyggande utan motstycke. SSC var en av de stora leverantörerna, inte minst av fönster.

1970-talet innebar att det nu nationellt väletablerade SSC började blicka utanför landets gränser. Exportverksamheten inleddes till Tyskland och England och har sedan dess utvecklats till att omfatta alla världsdelar utom Sydamerika och Afrika.

1980-talets byggkris i Sverige innebar att exportdelen utvecklades ytterligare. En verklig milstolpe och spektakulärt projekt var SSC:s leverans av inredningen till Kölns nya konserthus 1984.

Under 1990-talet fortsatte SSC att stärka sin position på objektsmarknaden. Exempelvis med ännu fler konserthus som Västerås och Gävle, flera sjukhusprojekt och fortsatt stark export.

SSC:s 2000- och 2010-tal har präglats av en rad prestigeprojekt. 2003 inleddes det stora engagemanget i St Olavs hospital i Trondheim. 2006 var det Turning Torsos tur med bland annat den exklusiva konferensinredningen högst upp. Kulturens hus i Luleå och Uppsala Konsert & Kongress var också omfattande projekt. Liksom Stockholm Waterfront 2011 och Karolinska Institutets nya Aula Medica 2013.

Aula Medica

Aula Medica

 

 
http://www.sscgroup.se/